Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

Registratie en Voorwaarden


Wij heten u graag van harte welkom als potentiële abonnee van de Stoffenbank. Hiermee verzekert u zich ervan dat u op de hoogte blijft van de meest actuele informatie.
De contributiebijdrage voor een éénjarige toegang tot de database van de Stoffenbank is voor 2022 vastgesteld op € 2.350,00. Als nieuwe abonnementhouder betaalt u eenmalig entreegeld ter grootte van 30% van uw eerste contributiejaar, ofwel voor 2022 betekent dit € 705,00
Hiermee bent u verzekerd van 1 jaar toegang tot database van de Stoffenbank. Uiteraard betalen huidige abonnementhouders van de Stoffenbank naast de contributie niet het eenmalige entreegeld van 30% (van de jaarlijkse contributie).
Opgemerkt wordt dat met de ATCN is overeengekomen dat de contributie kan worden verhoogd met maximaal 4%.
Een abonnement is automatisch mogelijk voor tankcleaners of de daaraan gelieerde branches zoals havenontvangstinstallaties (HOI's), alsmede de daarvoor verantwoordelijke vergunningsverleners en -handhavers. Ook andere bedrijven met een breed scala aan geproduceerde en of verwerkte chemicaliën zijn welkom om zich als abonnee te laten registreren.
U kunt zich registreren als abonnee van de Stoffenbank middels een door u zelf te kiezen naam en password. Na verzending van uw aanvraag zullen wij deze verwerken. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw registratie, informatie over de toegang tot de Stoffenbank alsmede een factuur ter betaling van het entreegeld en de contributiebijdrage. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
De registratie is geldig per bedrijfsvestiging, echter om technische redenen zal dit getoetst worden met het gehanteerde IP-adres. Tankcleaners met meer dan één reinigingslocatie of vergunningsverleners/handhavers met meer dan een gebruiker, komen in aanmerking voor een korting van 30% voor een tweede en volgende locatie/gebruiker.
Indien u in de Stoffenbank de door u gezochte stof niet kunt vinden, kunt u dit kenbaar maken via de stof toevoegen button. Eventueel in uw bezit zijnde informatie (MSDS) kunt u hier eenvoudig uploaden.. De volgende statussen zijn te onderscheiden:
  • Definitief ingedeeld;
  • Voorlopig ingedeeld en voorliggend bij de validatiecommissie;
  • Nieuw in te delen.